header dauw
  Blad
line decor
  
line decor

 
 
 
 
 


 

 
 

Activiteiten:

Milieugroep Bolsward onderneemt een groot aantal activiteiten. Hier volgt een overzicht van enkele van de meest in het oog springende en interessante activiteiten. Van veel activiteiten zijn foto's te vinden in het fotoboek.

  Deelname ‘Boalsert op ‘e strun”- Zaterdag 27-10 organiseert een Rotary groep: ‘Boalsert op ‘e strún’ De Miljeugroep: MWB, annex E. Koöperraazje: DEBo, doet hier aan mee ( Hoog Bolwerk ) Deze datum valt samen met de landelijke organisatie van: ‘De nacht van de nacht’ . Vijf jaar geleden vierde MWB haar 25-jarig bestaan op deze datum in de schuur op Snekerweg 1 Wij staan op het Hoog Bolwerk met verschillende noten ( valse noten, eerlijke noten, vrolijke noten enz. ) Als u langs komt krijgt u een walnoot en een aanbod ( die walnoot omdat er door ons toedoen al 12 geplant zijn).

  Deelauto/MyWheels - MyWheels is gebouwd als open autodeelplatform waarop iedereen welkom is om auto’s te delen tegen de laagste kosten. Particulieren, maar ook kleine en grote verhuurbedrijven maken daarom met veel plezier gebruik van MyWheels. MyWheels heeft al ruim vijf jaar deelauto’s in Bolsward gestationeerd en heeft een stabiele en tevreden groep gebruikers. Heeft u ook belangstelling? Info via www.mywheels.nl of via lokale coördinator Evert Salverda, tel. 0515573812.

  Nacht van de Nacht - MGB organiseerde in 2013 voor de zesde keer activiteiten in het kader van de landelijke Nacht van de Nacht. Het initiatief is bedoeld om aandacht te vragen voor de schoonheid van de duisternis en de bedreigingen van de toenemende verlichting in ons land. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Te veel licht is hinderlijk voor mensen en verstoort het dag-en-nachtritme van dieren. In 2013 viel dit samen met de viering van het 25-jarig bestaan van MGB.

  Jubileumfeest - Gecombineerd met de “Nacht van de Nacht” vierde MGB in 2013 haar 25-jarig jubileum. Gasten kwamen wandelend of varend door de donkere nacht naar de boerderij van de familie Hettinga aan de Snekerweg, waar een groot feest was georganiseerd met muziek, lichtbeelden, toespraken etc. Tijdens dit feest werd het jubileummagazine “Duurzaam Energiek” gepresenteerd, een magazine dat een prachtig beeld geeft van 25 jaar MGB. Het magazine kunt u hier digitaal lezen. De belangstelling voor de avond, waarop voorzitter Evert Salverda een Koninklijke onderscheiding ontving, onder andere voor zijn inzet voor de werkgroep, was meer dan uitstekend.

  Sinneboatrace - MGB heeft in 2014 (net als in 2012, 2010, 2008 en 2006) weer samengewerkt met het Marne College en de deelname aan de sinneboatrace gesponsord.

  Groenbeleid - MGB is zeer actief in het beschermen van gemeentelijk groen. Tot vandaag de dag is MGB bijvoorbeeld regelmatig in overleg met de gemeente over het groenbeleid op bedrijventerrein De Marne II. Ook over bijvoorbeeld het gemeentelijk maaibeleid heeft MGB een stevige mening.

  Miljeuhimmeldei - Samen met onder andere leerlingen van het Marne College en de basisscholen, jongeren van Scouting Bolsward heeft MGB al enkele keren een milieu-schoonmaakactie georganiseerd.

  Geluidsoverlast A7 - MGB is vooralsnog blij met de voorgenomen onderhoudsacties van RW bij Bolsward: de geluidsoverlast zal nooit helemaal verdwijnen, maar de werkgroep is ervan overtuigd dat op dit moment het uiterste uit de kan is gehaald en dat de leefbaarheid sterk zal verbeteren. Mocht na de renovatie blijken dat dit niet het geval is, dan is zij altijd bereid om verder actie te ondernemen. Wel blijft de werkgroep van mening dat een aquaduct gewoon de beste oplossing voor Bolsward zou zijn!

  Platform Bolsward - By de ynstallearring fan Platfoarm Boalsert (taspraak fanút MWB/Stadsbelang) Nei de heryndieling moast Boalsert omstean leare. Fan in eigen gemeente nei in ûnderdiel. Underdien yn in great gehiel. Unwennich, fan dudelike paden. In Stedsbelang moast komme. It kealle swier, en it keal wie nea folgroeid. Hoe kin it belang fan Boalsert tsjinne wurde, sûnder fertsjinwurdiging fan de ûndernimmmers? Stedsbelang wie gjin platfoarm, mar se gongen der wol plat foar. Faaks wat te plat foar de kop? Dat hat harren, de kop koste. Wantrouwen wie de deastek foar oerliz. Wol wat stank foar dank. Hawar, nei elke dei komt wer in nije dei: út ‘e Kast. 2015 in nije opbou professioneel! Mei nije sektoren. En warempel in fertsjinwurdiging fan in ‘Promotion’ fan it bedriuwslibben. Nij Platfoarm oan jimme om sjen te litten: wêr’t Boalsert stiet. Wêr foar; wêr hinne en -at it frege wurdt- it lûd út ‘e sektoren, mear stim te jaan. Gysbert Jabicx soe wol sizze: ‘doch it, sljocht en rjocht’. In syn tiid moast Fryslân wenne oan it diel wurden fan De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Boalsert moat wenne oan it diel wurden fan Súd West Fryslân. Platfoarm Boalsert út namme fan Stedsbelang. It giet jimme goed! En dêrme… Boalsert! (7-1-2016 Titus Hettinga)

  Klimaatbosje - Omdat we ons inspannen voor behoud van een goed klimaat hebben we het initiatief genomen om bij het Marne College een nieuw klimaatbosje (drie walnootbomen) te planten (17-01-2016). Ook in 2007 hadden we dat al gedaan, maar door verbouwing en overplanting was er weinig van over. Net als toen is het gedaan in samenwerking met een groep leerlingen. SWF heeft de bomen beschikbaar gesteld. (zie ook bij fotoboek)

  DEBo (Duorsume Enerzjy Boalsert) - DEBo kan in coöperatief verband maximaal groene en regionaal opgewekte energie leveren, die zeer waarschijnlijk goedkoper, duurzamer, kleinschaliger en socialer is dan van de huidige leveranciesr. DEBo gaat zich inzetten voor energiebesparing, nieuwe energieproductie en voor maatschappelijke projecten in Bolsward zoals scholen, sportclubs of het zwembad. DEBo gaat actief aan de slag met informatiebijeenkomsten, een informatieloket, en voor huiseigenaren met het opsporen van energielekken en collectieve inkoopacties van zonnepanelen of collectief aanbrengen van isolatie. Het DEBo-lied.


  Door de jaren heen heeft MGB veel activiteiten organiseerd, projecten tot stand gebracht en vooral het milieu in Bolsward een 'stem' gegeven. Bovenstaande lijst is natuurlijk maar een kleine greep uit al deze projecten.