header
groen
 
line decor
  
line decor

 
 
 
 


 


De stichting

Stichting Miljeu Wurkgroep Boalsert (werknaam Milieugroep Bolsward) is niet meer weg te denken uit Bolsward. In de afgelopen jaren is er mede door onze inzet veel bereikt voor het (lokale) milieu, en dus ook voor u!

Maar al is er veel bereikt, er blijft nog voldoende werk over. Onze statuten geven als belangrijkste doelstelling aan het bevorderen van het (leef-)milieu in de ruimste zin des woords binnen de stad Bolsward en omgeving. Milieugroep Bolsward is dus vooral lokaal actief.

De activiteiten bestaan onder andere uit het geven van voorlichting, adviezen en het voortdurend wijzen op milieuverbeteringen, maar ook uit het signaleren van onevenwichtige of grove milieubedreigende activiteiten en het aansluitend voeren van acties daartegen.

Wij zijn zeker geen zogenaamde barricadepartij, wij kiezen vooral de weg van overleg en samenwerking. In onze optiek kom je daar het verst mee.

Regelmatig verschijnen er nieuwsbrieven (zie ook het kopje Nieuwsbrief in het linkermenu) en publicaties in het Bolswards Nieuwsblad.

 


Privacy wetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

MWB bewaart en verzamelt : NAW (Naam Adres Woonplaats) + Emailadressen van belangstellenden Aangevuld met 1 of meer telefoonnummers

Af en toe verstuurt MWB gerichte mail, post, app etc. met informatie vanuit MWB. Dit soort berichten zullen aan alle betrokkenen gezonden kunnen worden maar zonder dat zichtbaar zal zijn aan wie dit bericht is gestuurd (als BCC ). Op elk moment kan navraag gedaan worden welke gegevens wij hebben en kan aangevraagd worden om dit te wijzigen of te verwijderen.
 
home